Met de Advanced Service Designer kunnen servicearchitecten geavanceerde services maken en deze als catalogusitems publiceren.

Met geavanceerde services en de mogelijkheden van VMware vRealize ™ Orchestrator ™ kunt u alles leveren als een service. U kunt bijvoorbeeld een service maken waardoor gebruikers een back-up van een database kunnen aanvragen. Nadat de aanvraag voor de back-up is ingevuld en is ingediend, ontvangt de gebruiker een back-upbestand van de opgegeven database.

Met de Advanced Service Designer kan een servicearchitect aangepaste brontypen maken die aan vRealize Orchestrator-objecttypen worden toegewezen en deze als in te richten items definiëren. Een servicearchitect kan vervolgens blueprints maken van vRealize Orchestrator-werkstromen en de blueprints als catalogusitems publiceren. De vRealize Orchestrator-werkstromen kunnen vooraf worden gedefinieerd of onafhankelijk door werkstroomontwikkelaars worden ontwikkeld.

U kunt Advanced Service Designer ook gebruiken om extra acties te ontwerpen die gebruikers van de service na de inrichting kunnen uitvoeren voor de items. Deze extra acties zijn verbonden met vRealize Orchestrator-werkstromen en gebruiken het in te richten item als invoer voor de werkstroom. Als u deze functie wilt gebruiken voor items die zijn ingericht door andere bronnen dan Advanced Service Designer, moet u brontoewijzingen maken om de brontypen in vRealize Orchestrator te definiëren.

Raadpleeg de vRealize Orchestrator-documentatie voor meer informatie over vRealize Orchestrator en de mogelijkheden daarvan.