Met de vRealize Automation-console kunnen beheerders, zonder dat ze enige code hoeven te schrijven, bedrijfs- en gebruikersspecifieke beleidsregels configureren via een webinterface.

Het gaat onder meer om beleid voor goedkeuringen en rechten voor de servicecatalogus, beleid voor de reservering van infrastructurele bronnen enzovoort. Als u precies wilt weten welke aanpassingstaken u kunt uitvoeren via de vRealize Automation-console, raadpleegt u Tenantbeheer of de documentatie van IaaS-configuratie voor het relevante machinetype.

Met behulp van aangepaste eigenschappen kunnen auteurs van machineblueprints aanvullende machine-eigenschappen definiëren of hun standaardkenmerken vervangen voor uiteenlopende doeleinden. Als u meer wilt weten over het gebruik en de configuratie van aangepaste eigenschappen, raadpleegt u de documentatie van IaaS-configuratie voor het relevante machinetype of de Naslaggids voor aangepaste eigenschappen.