U kunt aangepaste bronacties maken om bewerkingen te configureren die gebruikers na de inrichting kunnen uitvoeren.

Als u bewerkingen wilt maken die gebruikers na de inrichting kunnen uitvoeren, moet u vRealize Orchestrator-werkstromen publiceren als bronacties. Als u een bronactie wilt maken voor een item dat is ingericht met behulp van de Advanced Service Designer, gebruikt u een aangepaste bron als invoerparameter voor de werkstroom. Als u een bronactie wilt maken voor een item dat is ingericht door een andere bron (niet door de Advanced Service Designer), gebruikt u een brontoewijzing als invoerparameter voor de werkstroom. Nadat u voor de bronacties rechten hebt toegekend, worden de bronacties weergegeven in de vervolgkeuzelijst Acties van de ingerichte items op het tabblad Items.