Gebruikers met systeembrede rollen beheren de configuratie die op meerdere tenants van toepassing kan zijn. De systeembeheerder is alleen aanwezig in de standaardtenant, maar IaaS-beheerders en materiaalbeheerders kunnen in elke tenant aanwezig zijn.

Tabel 1. Systeembrede rollen en verantwoordelijkheden

Rol

Verantwoordelijkheden

Toewijzing

Systeembeheerder

 • Tenants maken

 • Identiteitsarchieven voor tenants configureren

 • De rol van IaaS-beheerder toewijzen

 • De rol van tenantbeheerder toewijzen

 • Standaardmerkvermelding van systeem configureren

 • Standaardmeldingsproviders van systeem configureren

 • Evenementlogboeken van systeem bijhouden, exclusief IaaS-logboeken

 • De vRealize Orchestrator-server configureren voor gebruik in Advanced Services Designer

Ingebouwde beheerdersgegevens worden opgegeven tijdens de configuratie van de Single Sign-On-functie.

IaaS-beheerder

 • IaaS-functies, algemene eigenschappen configureren

 • IaaS-licenties beheren

 • Materiaalgroepen maken en beheren

 • Endpoints maken en beheren

 • Endpointgegevens beheren

 • Proxyagenten configureren

 • Amazon AWS-instantietypes beheren

 • IaaS-specifieke logboeken bijhouden

De systeembeheerder wijst de IaaS-beheerder toe tijdens het configureren van een tenant.

Materiaalbeheerder

 • Versieprofielen beheren

 • Computerbronnen beheren

 • Kostenprofielen beheren

 • Netwerkprofielen beheren

 • Amazon EBS-volumes en sleutelparen beheren

 • Machinevoorvoegsels beheren

 • Eigenschappenwoordenboek beheren

 • Reserveringen en beleidsregels voor reserveringen beheren

De IaaS-beheerder wijst de materiaalbeheerder toe wanneer deze materiaalgroepen maakt of bewerkt.