Gebruikers met systeembrede rollen beheren de configuratie die op meerdere tenants van toepassing kan zijn. De systeembeheerder is alleen aanwezig in de standaardtenant, maar IaaS-beheerders en materiaalbeheerders kunnen in elke tenant aanwezig zijn.

Tabel 1. Systeembrede rollen en verantwoordelijkheden
Rol Verantwoordelijkheden Toewijzing
Systeembeheerder
 • Tenants maken
 • Identiteitsarchieven voor tenants configureren
 • De rol van IaaS-beheerder toewijzen
 • De rol van tenantbeheerder toewijzen
 • Standaardmerkvermelding van systeem configureren
 • Standaardmeldingsproviders van systeem configureren
 • Evenementlogboeken van systeem bijhouden, exclusief IaaS-logboeken
 • De vRealize Orchestrator-server configureren voor gebruik in Advanced Services Designer
Ingebouwde beheerdersgegevens worden opgegeven tijdens de configuratie van de Single Sign-On-functie.
IaaS-beheerder
 • IaaS-functies, algemene eigenschappen configureren
 • IaaS-licenties beheren
 • Materiaalgroepen maken en beheren
 • Endpoints maken en beheren
 • Endpointgegevens beheren
 • Proxyagenten configureren
 • Amazon AWS-instantietypes beheren
 • IaaS-specifieke logboeken bijhouden
De systeembeheerder wijst de IaaS-beheerder toe tijdens het configureren van een tenant.
Materiaalbeheerder
 • Versieprofielen beheren
 • Computerbronnen beheren
 • Kostenprofielen beheren
 • Netwerkprofielen beheren
 • Amazon EBS-volumes en sleutelparen beheren
 • Machinevoorvoegsels beheren
 • Eigenschappenwoordenboek beheren
 • Reserveringen en beleidsregels voor reserveringen beheren
De IaaS-beheerder wijst de materiaalbeheerder toe wanneer deze materiaalgroepen maakt of bewerkt.