Systeembrede rollen worden doorgaans aan een IT-systeembeheerder toegewezen. In sommige organisaties kunnen de rollen van IaaS-beheerder en materiaalbeheerder de verantwoordelijkheid van een cloudbeheerder zijn.

Systeembeheerder

De systeembeheerder is doorgaans de persoon die vRealize Automation installeert en verantwoordelijk is voor het garanderen dat dit voor andere gebruikers beschikbaar is. De systeembeheerder maakt tenants en beheert systeembrede configuratie zoals standaardinstellingen van het systeem voor merkvermelding en meldingsproviders. Deze rol is ook verantwoordelijk voor het controleren van systeemlogboeken.

In een implementatie met één tenant kan dezelfde persoon ook als tenantbeheerder fungeren.

IaaS-beheerder

IaaS-beheerders beheren endpoints en de referentiegegevens van endpoints. Daarnaast maken ze materiaalgroepen en configureren ze proxyagenten voor virtualisatie. Ook beheren ze cloudservice-accounts en fysieke machines en opslagapparaten. Ze controleren bovendien specifieke logboeken voor IaaS.

Materiaalbeheerder

Een materiaalbeheerder is de beheerder van een of meer materiaalgroepen. Materiaalbeheerders beheren fysieke machines en computerbronnen in hun groepen en de reserveringen en het reserveringsbeleid die aan die bronnen zijn gekoppeld. Ook beheren ze versieprofielen, machinevoorvoegsels en het woordenboek van eigenschappen die in alle tenants en bedrijfsgroepen worden gebruikt.