Elke tenant kan de vormgeving van de vRealize Automation-console wijzigen.

Systeembeheerders regelen de standaardmerkvermelding voor alle tenants. Een tenantbeheerder kan de merkvermelding van het portaal wijzigen, inclusief het logo, de achtergrondkleur en de informatie in kop- en voetteksten. Als de merkvermelding voor een tenant wordt gewijzigd, kan een tenantbeheerder altijd de standaardinstellingen van het systeem herstellen.