IaaS biedt twee mechanismes voor het controleren van brongebruik en kosten. Met behulp van leases krijgt u gedurende een beperkte periode toegang tot een machine. Met behulp van het terugwinningsproces kan een tenantbeheerder weinig gebruikte bronnen identificeren en deze terugwinnen van hun eigenaars.