De IaaS-beheerder en materiaalbeheerder zijn verantwoordelijk voor de configuratie van het materiaal zodat de infrastructuurservices kunnen worden ingericht. De configuratie van het materiaal geldt voor het hele systeem en wordt met alle tenants gedeeld.

Een IaaS-beheerder maakt een endpoint om toegang tot een infrastructuurbron te configureren. Zodra de verbinding met een infrastructuurbron tot stand is gebracht, wordt door vRealize Automation informatie verzameld over de computerbronnen die via die bron beschikbaar zijn. De IaaS-beheerder kan die bronnen vervolgens in materiaalgroepen verdelen en een materiaalbeheerder aanwijzen om elke groep te beheren.

Naast het beheren van fysieke machines en computerbronnen in een materiaalgroep, beheren materiaalbeheerders ook de configuratie die met meerdere tenants wordt gedeeld, zoals machinevoorvoegsels.

Een tenantbeheerder maakt bedrijfsgroepen en wijst beheerders voor elke groep aan.

Nadat bedrijfsgroepen zijn gemaakt kan een materiaalbeheerder reserveringen maken. Via een reservering worden inrichtingsbronnen in de materiaalgroep aan een specifieke bedrijfsgroep toegewezen. De materiaalbeheerder heeft ook de optie om beleid te configureren, zoals reserveringsbeleid waarmee de plaatsing van ingerichte machines wordt geregeld, of kostenprofielen waarmee kosten aan het gebruik van specifieke computerbronnen worden gekoppeld.

Wanneer de materiaalbeheerder reserveringen heeft gemaakt, kunnen tenant- of bedrijfsgroepbeheerders machineblueprints maken en deze in de catalogus publiceren.