U kunt brontoewijzingen maken tussen het type catalogusbron van vRealize Automation en het inventaristype van vRealize Orchestrator om de bronnen te beheren die buiten Advanced Service Designer om zijn ingericht.

Zo kunt u bijvoorbeeld een actie maken, waarmee gebruikers een momentopname kunnen maken van hun Amazon-machines. Om deze actie te laten werken op een Amazon-machine die is ingericht met IaaS, moeten de drie relevante onderdelen, Advanced Service Designer, vRealize Orchestrator en IaaS, een gemeenschappelijke taal kunnen gebruiken voor de Amazon-machine. U maakt die gemeenschappelijke taal door een brontoewijzing toe te voegen aan Advanced Service Designer waarmee een scriptactie of werkstroom in vRealize Orchestrator wordt uitgevoerd om het brontype IaaS Cloud Machine toe te wijzen aan het inventaristype AWS:EC2Instance van vRealize Orchestrator.

vRealize Automation bevat brontoewijzingen en de onderliggende scriptacties en werkstromen in vRealize Orchestrator voor virtual machines in vSphere, virtual machines in vCloud Director en vApps in vCloud Director.