Met het hulpprogramma voor proxyagents kunt u de oorspronkelijke configuraties wijzigen die in het configuratiebestand van de agent zijn gecodeerd of het verwijderingsbeleid van machines voor virtualisatieplatforms wijzigen.

Voordat u begint

Meld u aan als een systeembeheerder bij de machine waarop u de agent hebt geïnstalleerd.

Over deze taak

Procedure

 1. Open een Windows-opdrachtconsole als beheerder.
 2. Ga naar de installatiedirectory van de agent.

  Bijvoorbeeld cd Program Files (x86)\VMware\vCAC\CD Agents\agent_name.

 3. (Optioneel) : Voer DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config get in om de huidige configuratie-instellingen weer te geven.

  Het volgende is een voorbeeld van de uitvoer van de opdracht:

  managementEndpointName: VCendpoint doDeletes: True
 4. (Optioneel) : Voer de opdracht set managementEndpointName in om de naam van het generieke endpoint die u bij de installatie hebt opgegeven, te wijzigen.

  Bijvoorbeeld DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set managementEndpointName Mijn endpoint.

  U kunt deze eigenschap wijzigen en in plaats van endpoints te wijzigen alleen het generieke endpoint van vRealize Automation een andere naam geven.

 5. (Optioneel) : Voer de opdracht set doDeletes uit om het verwijderingsbeleid voor virtual machines te configureren.

  Bijvoorbeeld DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set doDeletes onwaar.

  Optie

  Beschrijving

  waar

  (Standaard) Virtual machines die zijn vernietigd in vRealize Automation, verwijderen van vCenter Server.

  onwaar

  Virtual machines die zijn vernietigd in vRealize Automation, verplaatsen naar de directory VRMDeleted in vCenter Server.

 6. Ga naar Start > Systeembeheer > Services en start de service vRealize Automation Agent – agentname opnieuw op.

Volgende stappen

Voor hoge beschikbaarheid kunt u een redundante agent voor uw endpoint installeren en configureren. Installeer elke redundante agent op een afzonderlijke server, maar geef de agenten dezelfde naam en configureer ze op identieke wijze.