Raadpleeg de logboekbestanden van het systeem en het product voor meer informatie over een mislukte installatie.

De weergegeven bestandspaden zijn standaardpaden. Als u IaaS in een andere directory hebt geïnstalleerd, dient u naar de aangepaste installatiedirectory te gaan.

Opmerking:

Het VMware vRealize ™ Automation (vRA) Content Pack for vRealize Log Insight bevat een geconsolideerd overzicht van de logboekgebeurtenissen van alle vRealize Automation-onderdelen. Zie voor meer informatie de toelichting over het vRA 6.1+ Log Insight Content Pack op VMware Solution Exchange: https://solutionexchange.vmware.com/store/products/vra-6-1-log-insight-content-pack#.VU0r3_PD-Ht.

Windows-logboeken

Op de volgende locatie kunt u logboekbestanden voor Windows-gebeurtenissen vinden.

Logboek

Locatie

Logboeken van Windows

Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Logboeken

Installatielogboeken

Installatielogboeken bevinden zich op de volgende locaties.

Logboek

Standaardlocatie

Installatielogboeken

C:\Program Files (x86)\vCAC\InstallLogs

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\ConfigTool\Log

WAPI-installatielogboeken

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Web API\ConfigTool\Logfilename WapiConfiguration-<XXX>

IaaS-logboeken

IaaS-logboeken bevinden zich op de volgende locaties.

Logboek

Standaardlocatie

Website-logboeken

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Website\Logs

Opslagplaatslogboek

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\Logs

Manager Service-logboeken

C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Logs

DEM Orchestrator-logboeken

C:\Users\<user-name>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Distributed Execution Manager\<system-name> DEO \Logs

Agentlogboeken

C:\Users\<user-name>\AppData\Local\Temp\VMware\vCAC\Agents\<agent-name>\logs

vRealize Automation Framework-logboeken

Logboekvermeldingen voor vRealize Automation Frameworks bevinden zich op de volgende locatie.

Logboek

Standaardlocatie

Framework-logboeken

/var/log/vmware

Logboeken over de inrichting van softwareonderdelen

Logboeken over de inrichting van softwareonderdelen bevinden zich op de volgende locatie.

Logboek

Standaardlocatie

Bootstrap-logboek van software-agent

/opt/vmware-appdirector (voor Linux) of \opt\vmware-appdirector (voor Windows)

Logboeken over softwarelifecyclescripts

/tmp/taskId (voor Linux)

\Users\darwin\AppData\Local\Temp\taskId (voor Windows)

Logboekverzameling voor gedistribueerde implementatie

U kunt een ZIP-bestand maken waarin alle logboekbestanden voor de onderdelen van een gedistribueerde implementatie zijn opgenomen. .