U moet de database upgraden en alle systemen configureren waarop IaaS-onderdelen zijn geïnstalleerd. U kunt deze stappen gebruiken voor minimale en gedistribueerde installaties.

Voordat u begint

Over deze taak

Verifieer dat er momentopnames van de IaaS-servers in uw implementatie beschikbaar zijn. Als de upgrade mislukt, kunt u terugkeren naar de momentopname en opnieuw proberen de upgrade uit te voeren.

Als u niet beschikt over de vereiste machtigingen om de SQL-database bij te werken, neemt u contact op met uw databasebeheerder om eerst de SQL-database te upgraden met gebruikmaking van de database-upgradescripts die u aantreft op de downloadpagina van het installatieprogramma van de Webconsole. Raadpleeg De database upgraden in Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x voor meer informatie.

Opmerking:

Het IaaS-installatieprogramma dient zich te bevinden op een machine waarop de IaaS-onderdelen staan die u wilt upgraden. U kunt het installatieprogramma niet uitvoeren vanaf een externe locatie.

Voer de upgrade zo uit dat services in de volgende volgorde worden geüpgraded:

 1. Websites

  Als u een load balancer gebruikt, moet u het verkeer naar alle niet-primaire knooppunten uitschakelen.

  Voltooi de upgrade op één server voordat u de upgrade uitvoert voor de volgende server die een websiteservice uitvoert. Start met de server waarop het Model Manager Data-onderdeel is geïnstalleerd.

 2. Manager Services

  Werk de actieve Manager Service bij voordat u de passieve Manager Service bijwerkt.

  Als SSL-versleuteling niet is ingeschakeld, schakelt u het selectievakje SSL-versleuteling in het dialoogvenster Configuratie van IaaS-upgrade naast de SQL-definitie uit.

 3. DEM-Orchestrator en -werkers

  Voer een upgrade uit van alle DEM-Orchestrators en -werkers. Voltooi de upgrade op één server voordat u een upgrade uitvoert voor de volgende server.

 4. Agenten

  Voltooi de upgrade op één server voordat u de upgrade uitvoert voor de volgende server waarop een agent wordt uitgevoerd.

 5. Management agent

  Wordt automatisch bijgewerkt als onderdeel van het upgradeproces.

Als u andere services op één server gebruikt, worden de services door het upgradeproces in de juiste volgorde bijgewerkt. Als uw site bijvoorbeeld website- en Manager Services op dezelfde server uitvoert, moet u beide selecteren voor het bijwerken. Het installatieprogramma van de upgrade zorgt ervoor dat de updates in de juiste volgorde worden toegepast. U moet de upgrade op één server voltooien voordat u de upgrade op een andere server uitvoert.

Opmerking:

Als uw implementatie gebruikmaakt van een load balancer, moet de eerste toepassing die u wilt upgraden verbonden zijn met de load balancer. Voor alle overige instanties van vRealize Automation-toepassing-toepassingen moet load balancer-verkeer worden uitgeschakeld voordat u de upgrade toepast, om cachingfouten te voorkomen.

Procedure

 1. Als u een load balancer gebruikt, moet u uw omgeving voorbereiden.
  1. Controleer of voor de website waarop Model Manager-gegevens zijn geïnstalleerd load balancer-verkeer is ingeschakeld.

   U kunt dit knooppunt identificeren door de aanwezigheid van de map <vCAC Folder>\Server\ConfigTool.

  2. Schakel alle andere websites en niet-primaire Manager Services voor load balancer-verkeer uit.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vra-va-hostname.domain.name@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 3. Klik op Volgende.
 4. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 5. Typ de verificatiegegevens voor beheerders voor uw huidige implementatie op de aanmeldpagina.

  De gebruikersnaam is 'root' en het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de toepassing.

 6. Selecteer Certificaat accepteren.
 7. Controleer op de pagina Installatietype of de optie Upgrade is ingeschakeld.

  Als Upgrade niet is ingeschakeld, zijn de onderdelen op dit systeem al bijgewerkt naar deze versie.

 8. Klik op Volgende.
 9. Configureer de upgrade-instellingen.

  Optie

  Actie

  Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt

  Schakel het selectievakje Model Manager-gegevens in het gedeelte vCAC-server in.

  Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Voer slechts een keer een upgrade uit van de Model Manager-gegevens. Als u het setup-bestand uitvoert op meerdere machines om een gedistribueerde installatie bij te werken, werken de webservers niet zolang de versie van de webservers en de Model Manager-gegevens niet overeenkomt. Na het upgraden van de Model Manager-gegevens en alle webservers, moeten alle webservers correct werken.

  Als u de Model Manager-gegevens niet bijwerkt

  Schakel het selectievakje Model Manager-gegevens in het gedeelte vCAC-server uit.

  Aangepaste werkstromen behouden als laatste versie in uw Model Manager-gegevens

  Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt, schakelt u het selectievakje Mijn laatste werkstroomversies behouden in het gedeelte Werkstromen voor uitbreiden in.

  Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Aangepaste werkstromen blijven altijd behouden. Het selectievakje bepaalt alleen de volgorde van de versies. Als u vRealize Automation Designer hebt gebruikt voor het aanpassen van werkstromen in Model Manager, schakelt u deze optie in om de meest recente versie van elke aangepaste werkstroom te behouden als meest recente versie na het upgraden voordat u de upgrade uitvoert.

  Als u deze optie niet inschakelt, wordt de versie van elke werkstroom die wordt geleverd door vRealize Automation Designer de meest recente versie na het upgraden. De meest recente versie vóór het upgraden wordt de op een na meest recente versie.

  Voor meer informatie over vRealize Automation Designer, raadpleegt u De levenscyclus van machines uitbreiden met vRealize Automation Designer.

  Als u Distributed Execution Manager of een proxyagent bijwerkt

  Voer de verificatiegegevens in voor het beheerdersaccount in het gedeelte Serviceaccount.

  Alle services die u upgradet worden met dit account uitgevoerd.

  Uw Microsoft SQL Server-database opgeven

  Als u de Model Manager-gegevens bijwerkt, voert u de namen van de databaseserver en de database-instantie in het tekstvak Server van het gedeelte Installatie-informatie voor Microsoft SQL-serverdatabase in. Voer een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN of Fully Qualified Domain Name) in als naam voor de server in het tekstvak Databasenaam.

  Als de database-instantie zich op een niet-standaard SQL-poort bevindt, voegt u het poortnummer toe aan de specificatie van de serverinstantie. Het Microsoft SQL-standaardpoortnummer is 1433.

  Wanneer de Manager-knooppunten worden bijgewerkt, is de optie SSL van MSSQL standaard geselecteerd. Als uw database SSL niet gebruikt, schakelt u SSL gebruiken voor databaseverbinding uit.

   

 10. Klik op Volgende.
 11. Controleer of alle services die u wilt upgraden worden weergegeven op de pagina Gereed om te upgraden en klik op Upgraden.

  De pagina voor het upgraden en een voortgangsindicator worden weergegeven. Wanneer het upgradeproces is voltooid, wordt de knop Volgende ingeschakeld.

 12. Klik op Volgende.
 13. Klik op Voltooien.
 14. Controleer of alle services opnieuw zijn opgestart.
 15. Herhaal deze stappen voor elke IaaS-server in uw implementatie, in de aanbevolen volgorde.
 16. Nadat een upgrade is uitgevoerd voor alle onderdelen, meldt u zich aan bij de beheerconsole voor de toepassing en controleert u of alle services, waaronder IaaS, nu zijn geregistreerd.

Resultaten

Alle geselecteerde onderdelen zijn naar de nieuwe versie bijgewerkt.

Volgende stappen

Als uw implementatie een load balancer gebruikt, voert u een upgrade uit van elk load balancer-knooppunt naar het gebruik van vRealize Automation 7.0.1-statuscontroles en schakelt u het load balancer-verkeer voor eventueel niet-verbonden knooppunten opnieuw in. Als in uw eerdere implementatie een ingesloten Postgres met taakverdeling werd gebruikt, schakelt u alle knooppunten in de Postgres-groep uit omdat deze niet nodig zijn voor 7.0.1. Verwijder de groep wanneer het u uitkomt. Zie Load Balancing van vRealize Automation voor meer informatie.