Configuratie voor gebruik van een proxy kan ervoor zorgen dat VMware Identity Manager-gebruikers zich niet kunnen aanmelden.

Probleem

U configureert vRealize Automation dusdanig dat deze het netwerk benadert via een proxyserver. VMware Identity Manager-gebruikers zien dan de volgende foutmelding als zij zich willen aanmelden.

Error Unable to get metadata

Voordat u begint

Configureer vRealize Automation dusdanig dat deze het netwerk benadert via een proxyserver. Zie Verbinding maken met het netwerk via een proxyserver.

Procedure

 1. Meld u aan bij de console van vRealize Automation-toepassing als root.
 2. Open het volgende bestand in een teksteditor.

  /etc/sysconfig/proxy

 3. Werk de NO_PROXY-regel bij, zodat de proxyserver in geval van VMware Identity Manager-aanmeldingen wordt genegeerd.

  NO_PROXY=vra-hostname

  Bijvoorbeeld: NO_PROXY="localhost, 127.0.0.1, vra.system.mycompany.com".

 4. Sla proxy op en sluit het af.
 5. Start de Horizon-werkruimteservice op door de volgende opdracht in te voeren.

  service horizon-workspace restart