Sommige sites maken verbinding met internet via een proxyserver.

Probleem

Uw implementatie kan geen verbinding maken met openbaar internet. U hebt bijvoorbeeld geen toegang tot websites, openbare clouds die u beheert of webadressen van leveranciers die u gebruikt om software of updates te downloaden.

Uw site maakt verbinding met internet via een proxyserver.

Voordat u begint

Vraag de beheerder van uw site om proxyservernamen, poortnummers en verificatiegegevens.

Procedure

  1. Wijs een webbrowser naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole:

    https://appliance-FQDN-or-IP-address:5480

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het implementeren van de toepassing.
  3. Klik op het tabblad Netwerk.
  4. Voer de FQDN of het IP-adres van de proxyserver van uw site en het poortnummer in.
  5. Als u verificatiegegevens nodig hebt voor uw proxyserver, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
  6. Klik op Instellingen opslaan.

Volgende stappen

Als u een configuratie uitvoert om een proxy te gebruiken, kan dit invloed hebben op de toegang die gebruikers hebben tot VMware Identity Manager. Raadpleeg Proxy voorkomt VMware Identity Manager-gebruikersaanmelding om dit probleem op te lossen.