vRealize Automation gebruikt expliciete terminologie om onderscheid te maken tussen beschikbare bronnen, bronnen die voor een specifiek doel zijn gereserveerd en bronnen die actief worden gebruikt door ingerichte machines.

In de tabel Terminologie voor brongebruik wordt uitgelegd welke terminologie vRealize Automation hanteert om het brongebruik aan te geven.

Tabel 1. Terminologie voor brongebruik

Term

Beschrijving

Fysiek

Geeft de werkelijke geheugen- en opslagcapaciteit van een computerbron aan.

Gereserveerd

Geeft het machinequotum, de geheugencapaciteit en de opslagcapaciteit aan die apart worden gehouden voor een reservering. Als een computerbron bijvoorbeeld een fysieke capaciteit heeft van 600 GB en er drie reserveringen van 100 GB voor bestaan, is de gereserveerde opslag van de computerbron 300 GB en de opslagreservering 50 procent.

Beheerd

Geeft aan dat de machine is ingericht en momenteel door vRealize Automation wordt beheerd.

Toegewezen

Geeft aan welke machinequotum-, geheugen- of opslagbronnen momenteel actief worden gebruikt door ingerichte machines. Stel u hebt een reservering met een machinequotum van 10. Als hiervoor 15 ingerichte machines bestaan, waarvan er momenteel slechts 6 zijn ingeschakeld, is 60 procent van het machinequotum toegewezen.

Gebruikt

Deze term verwijst bij een virtuele inrichting naar de opslaghoeveelheid die door ingerichte machines wordt gebruikt. Bij een standaardopslag zijn de gebruikte en toegewezen opslag hetzelfde. Maar bij toepassing van een ruimtebesparende opslagtechnologie (zoals FlexClone of thin provisioning), is de gebruikte opslag doorgaans lager dan de toegewezen opslag omdat de machines dan alleen precies de benodigde opslaghoeveelheid verbruiken.

Vrij

Deze term wordt voor virtuele inrichtingen gebruikt als verwijzing naar de ongebruikte fysieke capaciteit op een opslagpad.