In een vRealize Automation-omgeving met hoge beschikbaarheid start Identity Manager soms niet op nadat de horizon-workspace-service opnieuw is opgestart.

Probleem

De horizon-workspace-service kan niet worden gestart vanwege een fout die vergelijkbaar is met de volgende:

Fout bij het maken van bean met de naam 'liquibase' gedefinieerd in klassepadbron [spring/datastore-wireup.xml]: Aanroep van init-methode mislukt; geneste uitzondering is liquibase.exception.LockException: Kan vergrendeling van wijzigingenlogboek niet ophalen. Momenteel vergrendeld door fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0 (fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0) sinds 10/29/15

Identity Manager kan mogelijk niet worden gestart in een omgeving met hoge beschikbaarheid vanwege problemen met het hulpprogramma voor gegevensbeheer liquibase dat wordt gebruikt door vRealize Automation.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing als root met behulp van ssh.
  2. Voer de opdracht service horizon-workspace uit om de horizon-workspace-service te stoppen.
  3. Voer de opdracht su postgres uit, waarmee u een postgres-gebruiker wordt.
  4. Voer de opdracht psql vcac uit.
  5. Voer de volgende SQL-query uit: "update "databasechangeloglock" set locked=FALSE, lockgranted=NULL, lockedby=NULL where id=1;"
  6. Voer de SQL-query select * uit vanuit databasechangeloglock.

    De uitvoer moet een waarde 'f' tonen voor vergrendeld.

  7. Start de horizon-workspace-service met de opdracht service horizon-workspace start.