Catalogusitems die bepaalde eigenschapsdefinities uit vorige versies gebruiken, worden getoond in de servicecatalogus, maar kunnen na een upgrade naar vRealize Automation 7.0.1 niet worden opgevraagd.

Probleem

Indien u een upgrade uitvoert van versie 6.2.x of eerder en eigenschapsdefinities hebt ingesteld met de volgende typen of kenmerken, ontbreken deze kenmerken uit de eigenschapsdefinities. Alle catalogusitems die deze definities gebruiken, werken niet zoals deze voor de upgrade deden.

  • Controletypen. Selectievakjes of koppelingen.

  • Kenmerken. Relaties, reguliere expressies of opmaak van eigenschappen.

De eigenschapsdefinities gebruiken vanaf vRealize Automation 7.0 geen kenmerken meer. U moet de eigenschapsdefinitie opnieuw aanmaken of de eigenschapsdefinitie configureren om te werken met een scriptactie in vRealize Orchestrator, in plaats van met ingesloten controletypen of kenmerken.

De eigenschapsdefinities gebruiken in vRealize Automation 7.0 en later geen kenmerken meer. U moet de eigenschapsdefinitie opnieuw aanmaken of de eigenschapsdefinitie configureren om te werken met een scriptactie in vRealize Orchestrator, in plaats van met ingesloten controletypen of kenmerken.

Migreer de controletypen of kenmerken met een scriptactie naar vRealize Automation 7.0.

Procedure

 1. Maak in vRealize Orchestrator een scriptactie die de waarden van deze eigenschappen geeft. De actie moet als resultaat een eenvoudig type geven. Dit zijn bijvoorbeeld reeksen, gehele getallen of andere ondersteunde typen. De actie kan andere eigenschappen waarvan deze afhankelijk is als invoerparameter gebruiken. Zie voor meer informatie over het maken van scriptacties dedocumentatie voor vRealize Orchestrator
 2. Configureer de productdefinitie in vRealize Automation. a. b. Selecteer de eigenschapsdefinitie en klik op Bewerken. c. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Advies weergeven de optie Vervolgkeuzemenu. d. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Waarden de optie Externe Waarden. e. Selecteer de scriptactie. f. Klik op OK. g. Configureer de Invoerparameters die deel uitmaken van de scriptactie. Bind de parameter met de andere eigenschap om de bestaande relatie te behouden. h. Klik op OK.
  1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsdefinities.
  2. Selecteer de eigenschapsdefinitie en klik op Bewerken.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Advies weergeven de optie Vervolgkeuzemenu.
  4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Waarden de optie Externe Waarden.
  5. Selecteer de scriptactie.
  6. Klik op OK.
  7. Configureer de Invoerparameters die deel uitmaken van de scriptactie. Bind de parameter met de andere eigenschap om de bestaande relatie te behouden.
  8. Klik op OK.