De IaaS Windows Server communiceert met en verzamelt gegevens van een Amazon EC2-account.

Als u Amazon Web Services gebruikt voor inrichting, moeten de servers die de DEM-werkers hosten, voldoen aan de volgende configuratievereisten.

  • Hosts waarop DEM's zijn ge├»nstalleerd, moeten toegang hebben tot internet.

    Als er een firewall is, moet HTTPS-verkeer van en naar aws.amazon.com en de URL's die alle EC2-regio's vertegenwoordigen waartoe uw AWS-accounts toegang hebben, zoals ec2.us-east-1.amazonaws.com voor de oostkust van de Verenigde Staten, zijn toegestaan. Elke URL wordt omgezet naar een bereik met IP-adressen, zodat u mogelijk een tool, zoals die op de website Network Solutions, nodig hebt om deze IP-adressen weer te geven en te configureren.

  • Internettoegang vanaf de DEM-host verloopt via een proxyserver. De DEM-service moet worden uitgevoerd met verificatiegegevens die geverifieerd kunnen worden op een proxyserver.