U kunt vRealize Automation-functies programmatisch uitvoeren via REST API-serviceaanroepen.