U kunt een of meer bereiken van statische IP-adressen definiëren voor gebruik bij het inrichten van een netwerk.

Over deze taak

Tijdens inrichting wijst elk nieuw geleid netwerk het volgende beschikbare subnetbereik toe en gebruikt het dit als zijn IP-ruimte.

Wanneer een implementatie wordt verwijderd, wordt het toegewezen geleide netwerkprofielbereik vrijgegeven nadat de volgende werkstroom met statische IP-adressen is uitgevoerd.

Procedure

 1. Klik op het tabblad IP-bereiken.
 2. Klik op Bereiken genereren.

  U moet het subnetmasker, het bereik van het subnetmasker en de basis-IP-adressen invoeren in het tabblad Informatie over netwerkprofiel voordat u IP-bereiken kunt genereren. Te beginnen met het basis-IP-adres genereert vRealize Automation bereiken op basis van het bereik van het subnetmasker.

  vRealize Automation genereert bijvoorbeeld bereiken van 254 IP-adressen als het subnetmasker 255.255.0.0 is en het bereik van het subnetmasker 255.255.255.0 is.

 3. Klik op Nieuw netwerkbereik.

  Het dialoogvenster Nieuw netwerkbereik wordt weergegeven.

 4. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 5. Typ een IP-adres in het tekstvak IP-adres starten.

  Dit IP-adres moet overeenkomen met het basis-IP-adres in het geleide netwerkprofiel.

 6. Geef een IP-adres op in het tekstvak IP-adres beëindigen.
 7. Klik op OK.

  Het IP-adresbereik wordt weergegeven in de lijst met Gedefinieerde bereiken.

 8. Klik op OK.