Bedrijfsimplementaties worden gebruikt voor een productieomgeving. U kunt met de installatiewizard een normale gedistribueerde installatie uitvoeren of een met load balancers om een hoge beschikbaarheid en ondersteuning bij failover te bieden.

Voordat u begint

Over deze taak

Als u een gedistribueerde installatie installeert met load balancers voor een hoge beschikbaarheid en failover, stelt u het team dat verantwoordelijk is voor het configureren van uw vRealize Automation-omgeving op de hoogte. Uw tenantbeheerders moeten Beheer van directory's configureren voor een hoge beschikbaarheid wanneer ze de verbinding met uw Active Directory configureren.

Procedure

  1. Open een webbrowser.
  2. Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole door de volledig gekwalificeerde domeinnaam, https://vra-va-hostname.domain.name:5480/, te gebruiken.
  3. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.
  4. De installatiewizard verschijnt wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt bij de toepassing.
  5. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en klik op Volgende.
  6. Selecteer Bedrijfsimplementatie en Infrastructure as a Service installeren in het scherm Implementatietype en klik op Volgende.
  7. Zorg ervoor dat aan alle vereisten op de pagina Installatievereisten is voldaan en dat alle Windows-servers waarop u een beheeragent hebt geïnstalleerd, worden vermeld.
  8. Indien nodig kunt u een andere tijdregistratiemethode voor uw vRealize Automation-toepassing opgeven. Klik in dat geval op Tijdinstellingen wijzigen.
  9. Klik op Volgende.