Met behulp van uw privileges als IaaS-architect kunt u een basisblueprint publiceren om vSphere CentOS-machines te klonen.

Voordat u begint

Over deze taakU bent nu bij stap drie van drie in de werkstroom voor het configureren van een ontwikkelingsomgeving voor vRealize Automation voor Rainpole. Het ontwerpen van on-demand-services is de laatste stap, maar dit is een procedure die uit meerdere stappen bestaat die moeten worden herhaald telkens wanneer u een nieuwe service ontwerpt.


Nadat u uw blueprint hebt gepubliceerd, kunnen andere architecten deze hergebruiken als onderdeel in nieuwe blueprints. Niemand kan uw blueprint bekijken of aanvragen in de catalogus totdat u gebruikmaakt van uw privileges als tenantbeheerder om de blueprint beschikbaar te maken voor aanvragen.