U kunt de reservering van een beheerde machine wijzigen. Dit is handig wanneer de machine wordt verplaatst naar een nieuw opslagpad dat niet beschikbaar is in de huidige reservering.

Voordat u begint

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

Over deze taak

U kunt de huidige computerbron van de machine wijzigen. U kunt de machine ook verplaatsen naar een andere reservering voor die computerbron, inclusief reserveringen die zijn gedaan door een andere bedrijfsgroep. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u bedrijfsgroepbeheerder zijn van zowel de originele bedrijfsgroep als de doelbedrijfsgroep.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Beheerde machines.
  2. Zoek de machine met de reservering die u wilt wijzigen.
  3. Klik op Reservering wijzigen in het vervolgkeuzemenu.
  4. Selecteer de vereiste waarden uit de vervolgkeuzemenu's.
  5. Klik op OK.