Wanneer u een upgrade uitvoert, werkt u alle vRealize Automation-onderdelen in een specifieke volgorde bij.

De volgorde voor het upgraden varieert afhankelijk van de vraag of u een minimale installatie upgradet of een gedistribueerde installatie met meerdere vRealize Automation-toepassingen.

Gebruik de checklists om uw taken bij te houden tijdens het voltooien van de upgrade. Voltooi de taken in de opgegeven volgorde.

Waarschuwing:

U moet alle onderdelen in de voorgeschreven volgorde upgraden. Bij een andere volgorde wordt de upgrade mogelijk niet voltooid, of vertoont deze na afloop onverwacht gedrag.

Zie de release notes voor vRealize Automation op de landingspagina van VMware vRealize Automation Documentation voor meer informatie over alle ondersteunde upgradepaden.

Tabel 1. Checklist voor het upgraden van een minimale vRealize Automation-implementatie

Taak

Instructies

Maak een back-up van uw huidige installatie. Dit is een cruciale stap.

Zie Een back-up maken van uw omgeving voor meer informatie over het maken en herstellen van een back-up voor uw systeem.

Zie Configuring Backup and Restore by Using Symantec Netbackup op http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf voor meer algemene informatie.

De services van vRealize Automation Windows op uw IaaS-server afsluiten.

Zie vCloud Automation Center-services afsluiten op de IaaS Windows-server.

Als de catalogus met algemene onderdelen is geïnstalleerd, moet u deze voor het upgraden verwijderen.

Raadpleeg de documentatie voor de catalogus met algemene onderdelen voor informatie over het verwijderen, installeren en upgraden van de catalogus met algemene onderdelen.

Afweging van alle factoren voor de upgrade. Zo kunt u bepalen wat u kunt upgraden en wat niet, en hoe het gedrag van geüpgradede items in de doelimplementatie mogelijk verschilt van dat in de bron.

Niet alle items, waaronder blueprints, reserveringen en endpoints, kunnen worden geüpgraded. Door de aanwezigheid van bepaalde niet-ondersteunde configuraties kan het upgraden worden geblokkeerd.

Zie Overwegingen bij het upgraden naar deze versie van vRealize Automation.

Als uw implementatie over een ingesloten PostgreSQL-database beschikt, bereidt u deze voor en voert u hierop een update uit.

Zie Een geclusterde PostgreSQL-omgeving voorbereiden voor een upgrade.

Configureer uw hardwarebronnen.

Zie vCenter Server-hardwarebronnen vergroten voor het upgraden.

Voor sites met externe Postgres-databases maakt u een SaaS-schema en citext-extensie. Om te gebruiken wanneer u een upgrade uitvoert op PostgreSQL.

Zie Een SaaS-schema en Citext-extensie maken voor een externe vRealize Automation-database.

De updates downloaden naar de vRealize Automation-toepassing.

Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

Als uw implementatie over een externe virtuele PostgreSQL-toepassing beschikt, voert u hierop een upgrade uit.

Zie De externe virtuele PostgreSQL-toepassing upgraden.

De update van de vRealize Automation-toepassing installeren.

Zie De update voor de vRealize Automation-toepassing installeren.

Het Single Sign-On-hulpprogramma bijwerken naar het VMware Identity Manager-hulpprogramma.

Zie Uw Single Sign-On-wachtwoord bijwerken voor VMware Identity Manager.

De licentiesleutel bijwerken.

Zie De licentiesleutel bijwerken.

Het identiteitsarchief migreren naar VMware Identity Manager

Identiteitsarchieven migreren naar VMware Identity Manager

Updates voor IaaS downloaden en installeren.

Zie De IaaS Server-onderdelen upgraden.

Voer een upgrade uit op de externe vRealize Orchestrator.

Zie Zelfstandige externe vRealize Orchestrator upgraden voor gebruik met vRealize Automation.

Gebruikers of groepen toevoegen aan een Active Directory-verbinding

Zie Gebruikers of groepen toevoegen aan een Active Directory-verbinding.

Tabel 2. Checklist voor het upgraden naar een gedistribueerde vRealize Automation-installatie

Taak

Instructies

Maak een back-up van uw huidige installatie. Dit is een cruciale stap.

Zie Een back-up maken van uw omgeving voor meer informatie over het maken en herstellen van een back-up voor uw systeem.

Zie Configuring Backup and Restore by Using Symantec Netbackup op http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf voor meer gedetailleerde informatie.

Sluit de vRealize Automation-services op uw IaaS Windows-server af.

Zie vCloud Automation Center-services afsluiten op de IaaS Windows-server.

Als de catalogus met algemene onderdelen is geïnstalleerd, moet u deze voor het upgraden verwijderen.

Raadpleeg de documentatie voor de catalogus met algemene onderdelen voor informatie over het verwijderen, installeren en upgraden van de catalogus met algemene onderdelen.

Als uw implementatie over een ingesloten PostgreSQL-database beschikt, bereidt u deze voor en voert u hierop een update uit.

Zie Een geclusterde PostgreSQL-omgeving voorbereiden voor een upgrade.

Uw hardwarebronnen voor de upgrade configureren.

Zie vCenter Server-hardwarebronnen vergroten voor het upgraden.

Maak een SaaS-schema en citext-extensie. Om te gebruiken wanneer u een upgrade uitvoert op PostgreSQL.

Zie Een SaaS-schema en Citext-extensie maken voor een externe vRealize Automation-database.

De updates downloaden naar de vRealize Automation-toepassing.

Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

Als uw implementatie over een externe virtuele PostgreSQL-toepassing beschikt, voert u hierop een upgrade uit.

Zie De externe virtuele PostgreSQL-toepassing upgraden.

De update installeren voor de eerste vRealize Automation-toepassing in uw installatie. Als u een toepassing als master hebt toegewezen, voert u eerst een upgrade uit voor deze toepassing.

Zie De update voor de vRealize Automation-toepassing installeren.

Het Single Sign-On-hulpprogramma bijwerken naar het VMware Identity Manager-hulpprogramma.

Zie Uw Single Sign-On-wachtwoord bijwerken voor VMware Identity Manager.

De licentiesleutel bijwerken.

Zie De licentiesleutel bijwerken.

Het identiteitsarchief migreren naar het hulpprogramma VMware Identity Manager

Identiteitsarchieven migreren naar VMware Identity Manager

De update installeren voor de rest van uw vRealize Automation-toepassingen.

De update voor extra vRealize Automation-toepassingen installeren

Updates voor IaaS downloaden en installeren.

Zie De IaaS Server-onderdelen upgraden.

Een upgrade uitvoeren op de externe vRealize Orchestrator

Zie Zelfstandige externe vRealize Orchestrator upgraden voor gebruik met vRealize Automation.

Schakel de load balancers in.

Load balancers inschakelen