Voordat u begint met de upgrade, moet u alle vCloud Automation Center-services afsluiten op de IaaS Windows-servers.

Over deze taak

Sluit de vCloud Automation Center-services af in de aanbevolen volgorde op alle servers waarop IaaS-services worden uitgevoerd.

Opmerking:

Behalve bij een passieve back-upinstantie van de Manager Service, moet het opstarttype van alle services tijdens de upgradeprocedure worden ingesteld op Automatisch. De upgradeprocedure mislukt als u services instelt op Handmatig.

Procedure

 1. Meld u aan op uw IaaS Windows-server.
 2. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
 3. Sluit de services af in de volgende volgorde. Zorg dat u de machine zelf niet afsluit.

  Elke virtual machine beschikt over een Management Agent, die als het goed is wordt gestopt bij elke reeks services.

  1. Alle VMware vCloud Automation Center-agenten

  2. Alle VMware DEM Workers

  3. VMware DEM Orchestrator

  4. VMware vCloud Automation Center-service

 4. Voor implementaties waarin load balancers worden gebruikt, moet u alle secundaire knooppunten vanuit de load balancer voor de gedistribueerde installatie uitschakelen.
 5. Voor implementaties waarin load balancers worden gebruikt, moet u alle vRealize Automation-statusmonitoren uitschakelen en u ervan verzekeren dat het verkeer naar het primaire knooppunt wordt geleid.
 6. Controleer of de IaaS-service die wordt gehost in Microsoft Internet Information Services 7.5 wordt uitgevoerd.
  • Voer de URL https://webhostname/Repository/Data/MetaModel.svc in om te controleren of de Webopslagplaats wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, worden er geen fouten geretourneerd en ziet u een lijst met modellen in XML-indeling.

  • Controleer de status die is vastgelegd in het bestand Repository.log op het webknooppunt van de IaaS-machine. Het bestand bevindt zich in de VCAC-basismap op /Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log en u kunt hierin zien of OK wordt gerapporteerd voor de status.

Volgende stappen

Een geclusterde PostgreSQL-omgeving voorbereiden voor een upgrade .