De netwerkprofielinformatie identificeert de NAT-netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel ervan, het NAT-type en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt.

Voordat u begint

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Selecteer Nieuw netwerkprofiel > NAT.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Selecteer een netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu.
 5. Selecteer een NAT-type in het vervolgkeuzemenu.

  Optie

  Beschrijving

  Een-op-een

  Wijs een extern, statisch IP-adres toe aan elke netwerkadapter. Elke machine heeft toegang tot het externe netwerk en is bereikbaar vanuit het externe netwerk.

  Een-op-veel

  Eén extern IP-adres wordt gedeeld door alle machines in het netwerk. Een interne machine kan gebruikmaken van DHCP of statische IP-adressen. Elke machine heeft toegang tot het externe netwerk maar geen enkele machine is bereikbaar vanuit het externe netwerk. Als u deze optie selecteert, wordt het selectievakje Ingeschakeld in de DHCP-groep ingeschakeld.

 6. Geef een IP-adres op voor een subnetmasker in het tekstvak Subnetmasker.

  Bijvoorbeeld 255.255.0.0.

 7. Typ een IP-adres in het tekstvak Gateway.

  Het gatewayadres is vereist voor een een-op-een NAT-netwerkprofiel.

 8. (Optioneel) : Voer in de DNS/WINS-groep indien nodig waarden in.

  Deze waarden worden geleverd door het externe netwerkprofiel.

 9. (Optioneel) : Schakel in de DHCP-groep het selectievakje Ingeschakeld in en geef de waarden op indien nodig.

  U kunt het selectievakje alleen inschakelen, als u het NAT-type hebt ingesteld op een-op-veel.

 10. (Optioneel) : Stel een leasetijd in om te definiëren hoe lang een machine een IP-adres kan gebruiken.

Volgende stappen

Een NAT-netwerkprofiel vereist DHCP-informatie of een IP-bereik. Voor informatie over hoe u een IP-bereik kunt maken, raadpleegt u IP-bereiken voor NAT-netwerkprofielen configureren.