Als u vRealize Automation hebt geïnstalleerd met zelf ondertekende certificaten, wilt u deze wellicht vervangen door certificaten die zijn uitgegeven door een certificeringsinstantie, voordat u dit implementeert in een productieomgeving.

Zie Certificaten voor vRealize Automation bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van certificaten.