IaaS-beheerders kunnen endpoints maken om vRealize Automation de toestemming te geven om te communiceren met uw SCVMM-omgeving en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten.

Voordat u begint

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw endpoint > Virtual > Hyper-V (SCVMM).
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) : Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor het endpoint in het tekstvak Adres.

  De URL moet van het type FQDN of IP_address zijn.

  Bijvoorbeeld mycompany-scvmm1.mycompany.local.

 6. Selecteer de Verificatiegegevens voor het endpoint.

  Als u de verificatiegegevens nog niet hebt opgeslagen, dan kunt u dit nu doen.

 7. (Optioneel) : Voeg aangepaste eigenschappen toe.
 8. Klik op OK.

Resultaten

vRealize Automation kan nu zoeken naar uw computerbronnen.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.