De XaaS-blueprints kunnen worden gepubliceerd als catalogusitem of kunnen worden gebruikt in het blueprintontwerpprogramma. De bronacties zijn acties die u uitvoert voor ingerichte items.

XaaS gebruikt vRealize Orchestrator voor het uitvoeren van werkstromen waarmee items worden ingericht of acties worden uitgevoerd. U kunt de werkstromen bijvoorbeeld configureren om vSphere virtual machines, Active Directory-gebruikers in groepen of PowerShell-scripts te maken. Als u een aangepaste vRealize Orchestrator-werkstroom maakt, kunt u die werkstroom als item beschikbaar maken in de servicecatalogus, zodat gebruikers aan wie rechten zijn verleend de werkstroom kunnen uitvoeren.