Als de blueprint van uw toepassing afhankelijkheden bevat, kunt u de blueprint configureren om het bouwproces te verdelen door die afhankelijkheden rechtstreeks in het programma toe te wijzen. Als u bijvoorbeeld wilt dat eigenschappen uit uw databaseknooppunt software op uw webserverknooppunt installeren, kunt u de blueprint configureren om eerst het databaseknooppunt in te richten.

Wanneer u blueprints met meerdere machines ontwerpt waarop u toepassingen installeert en configureert, zijn er mogelijk eigenschappen op de ene machine die u nodig hebt om de installatie op een andere machine te voltooien. Als u bijvoorbeeld een webserver maakt, hebt u mogelijk het IP-adres of de hostnaam van de databaseserver nodig voordat u de toepassing kunt installeren en de databasetabellen in instanties kunt verdelen.

Als u een afhankelijkheid wilt toewijzen in uw blueprintcanvas, tekent u een lijn van het onderdeel van de afhankelijkheid naar het onderdeel waarvan u afhankelijk bent. Wanneer u klaar bent, bevat het onderdeel dat u als tweede wilt bouwen een pijl die naar het onderdeel is gericht dat u als eerste wilt bouwen. In de figuur Afhankelijkheden toewijzen om de bouwvolgorde te regelen wordt de machine App_Server bijvoorbeeld pas ingericht zodra de machine DB_Server is gebouwd. U kunt ook beide machines toestaan de afhankelijkheid in te richten en te verbinden tussen de softwareonderdelen.

Figuur 1. Afhankelijkheden toewijzen om de bouwvolgorde te regelen


Wijs afhankelijkheden van de bouwvolgorde toe in het ontwerpprogramma voor de blueprint.