Er ontbreken machines of sjablonen wanneer u een blueprint maakt van een gekoppelde kloon of kloon. Het lukt niet om machines in te richten bij een machine-aanvraag met behulp van een gedeelde blueprint van een kloon.

Probleem

Wanneer u werkt met blueprints van een kloon of gekoppelde kloon, kunnen de volgende problemen optreden:

  • Wanneer u een blueprint maakt van een gekoppelde kloon, worden er geen machines weergegeven in de kloonlijst of wordt de machine die u wilt klonen, niet weergegeven.

  • Wanneer u voor een bedrijfsgroep een blueprint van een kloon maakt, worden er geen sjablonen weergegeven in de lijst met sjablonen die u wilt klonen of wordt de gewenste sjabloon niet weergegeven.

  • Wanneer machines worden aangevraagd door gebruik te maken van uw gedeelde blueprint van een kloon, mislukt de inrichting.

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk voor deze algemene problemen met blueprints van klonen en gekoppelde klonen.

Tabel 1. Oorzaken voor algemene problemen met blueprints van klonen en gekoppelde klonen

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Ontbrekende machines

U kunt alleen blueprints van gekoppelde klonen maken door machines te gebruiken die u beheert als een tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder.

Een gebruiker in de tenant of bedrijfsgroep moet een vSphere machine aanvragen. Als u over de juiste rollen beschikt, kunt u dit zelf doen.

Ontbrekende sjablonen

Als u een blueprint van een kloon voor een bedrijfsgroep maakt, ziet u alleen sjablonen die bestaan op computerbronnen waarvoor de bedrijfsgroep een reservering heeft.

  • Controleer of uw materiaalbeheerder een reservering heeft gemaakt voor uw bedrijfsgroep op de computerbron met de sjablonen.

  • Als de endpoints in een cluster staan en meerder computerbronnen bevatten, controleert u of uw IaaS-beheerder het cluster met de sjablonen heeft toegevoegd aan uw materiaalgroep.

  • Voor nieuwe sjablonen controleert u of IT de sjablonen op hetzelfde cluster heeft geplaatst als de materiaalgroep.

Inrichtingsprobleem met gedeelde blueprint

Er is voor gedeelde blueprints geen verificatie beschikbaar om te controleren of de geselecteerde sjabloon bestaat in de reservering waarmee een machine wordt ingericht op basis van uw gedeelde blueprint van een kloon.

Overweeg om rechten te gebruiken om de toegang tot blueprint te beperken tot gebruikers die een reservering voor de computerbron hebben waarop de sjabloon zich bevindt. Zie Tenantbeheer voor meer informatie over rechten.

Inrichtingsprobleem met een gastagent

Mogelijk wordt de virtual machine onmiddellijk opgestart nadat de aanpassing van het gastbesturingssysteem is voltooid terwijl de werkitems van de gastagent nog niet zijn voltooid. Hierdoor mislukt de inrichting. U kunt de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay gebruiken om de vertraging te verlengen.

Controleer of u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Admin.CustomizeGuestOSDelay hebt toegevoegd. De waarde moet de indeling UU:MM:SS hebben. Als de waarde niet is ingesteld, is de standaardwaarde één minuut (00:01:00).

De inrichting met gekoppelde klonen mislukt bij het gebruik van SDRS

Als u een inrichting met gekoppelde klonen combineert met SDRS, moet de nieuwe machine zich in hetzelfde cluster bevinden. Er treedt een inrichtingsfout op als de schijven van de bronmachine zich op het ene cluster bevinden terwijl u een machine-inrichting op een ander cluster aanvraagt.

Wanneer u SDRS met een gekoppelde klooninrichting gebruikt, moet u de machines inrichten op hetzelfde cluster als dat van de gekoppelde kloonbron. Voer de inrichting niet op een ander cluster uit.