Voer de Prerequisite Checker uit om te verifiëren dat de Windows-servers voor IaaS-onderdelen juist zijn geconfigureerd.

Procedure

  1. Klik op Uitvoeren in het scherm Prerequisite Checker.

    Wanneer de controles zijn uitgevoerd, wordt de status van elke Windows-server voor IaaS-onderdelen in een lijst vermeld.

  2. Als u een waarschuwing ziet, kunt u meer informatie weergeven over de fout of ervoor kiezen de fout automatisch op te lossen.
    • Klik op Details weergeven voor meer informatie over de fout en de manier waarop deze kan worden hersteld.

    • Klik op Corrigeren om de fout automatisch te corrigeren. Indien nodig wordt hierdoor de Windows-machine ook opnieuw opgestart.

  3. Klik op Uitvoeren om de correcties te controleren.
  4. Klik op Volgende wanneer alle fouten zijn opgelost.

Resultaten

Uw Windows-servers zijn op de juiste wijze geconfigureerd voor de installatie van IaaS-onderdelen.

Volgende stappen

Ga door in het scherm vRealize Automation Host.