Een actie is een wijziging of werkstroom die op ingerichte items kan worden uitgevoerd. U kunt een pictogram toevoegen of de rechten weergeven die de geselecteerde actie omvatten.

Voordat u begint

Over deze taak

Een actie is een ingebouwde actie voor een ingerichte machine, netwerk en andere blueprintonderdelen of het is een gepubliceerde XaaS-actie.

De ondersteunde afbeeldingsbestandtypen voor het pictogram zijn GIF, JPG en PNG. De weergegeven afbeelding is 40 x 40 pixels groot. Als u geen aangepaste afbeelding selecteert, wordt het standaard actiepictogram weergegeven op het tabblad Items.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Acties.
  2. Selecteer de gedeelde actie en klik op Details weergeven.
  3. Zoek de gewenste afbeelding.
  4. Als u wilt zien welke rechten er voor de actie zijn verleend aan gebruikers, klikt u op het tabblad Rechten.
  5. Klik op Bijwerken.

Volgende stappen

Gebruikers rechten verlenen voor services, catalogusitems en acties.