Upgraden is een proces met meerdere fasen waarin procedures in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd. Volg de aanbevolen processen om te zorgen voor een vloeiend verloop van de upgrade met een minimum aan downtime. U moet alle productonderdelen upgraden naar dezelfde versie.

Opmerking:

vRealize Automation-functies en -innovaties die zijn geïntroduceerd in versie 7.0 vereisten verschillende verbeteringen op platformniveau. Als gevolg daarvan zullen bepaalde upgradescenario's aanvullende hulp vereisen. Om de upgrade zo goed mogelijk te laten verlopen, raadpleegt u de website voor hulp bij vRealize Automation-upgrades op http://www.vmware.com/products/vrealize-automation/upgrade-center voordat u het upgradeproces start.

Zie Overwegingen bij het upgraden naar deze versie van vRealize Automation voor de overwegingen bij het upgradeproces.

Zoek in de tabel welke versie momenteel is geïnstalleerd en volg de stappen in de documenten aan de rechterzijde om uw vRealize Automation-omgeving incrementeel te upgraden naar de meest recente versie. U kunt koppelingen naar de documentatie voor alle versies van vCloud Automation Center en vRealize Automation vinden in https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html.

Opmerking:

Als u uw vRealize Automation 6.2.x-implementatie hebt aangepast, neemt u contact op met uw CCE-ondersteuningspersoneel voor verdere informatie over upgradeoverwegingen.

U kunt upgraden naar vRealize Automation 7.0.1 vanaf elke ondersteunde versie van vRealize Automation 6.2.x of vRealize Automation 7.0.

Opmerking:

Als u een bekend probleem wilt voorkomen bij het upgraden vanaf vRealize Automation 6.2.0, voert u de volgende reeks stappen uit op elk IaaS-websiteknooppunt voordat u met de upgradeprocedure begint. Dit probleem heeft alleen betrekking op 6.2.0. Andere 6.2.x-versies worden hierdoor niet beïnvloed.

 1. Open Kladblok met beheerdersrechten.

 2. Open het volgende bestand:

  C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\web.config

 3. Zoek de volgende vermelding in het bestand:

  <!-- add key="DisableMessageSignatureCheck" value="false"-->

 4. Verwijder de opmerking bij de instructie en wijzig de waarde van false in true.

  <add key="DisableMessageSignatureCheck" value="true" />

 5. Sla het bestand op.

  Als Kladblok u vraagt het bestand op te slaan met Opslaan als, hebt u Kladblok niet als beheerder geopend en moet u teruggaan naar stap 1.

 6. Open een opdrachtpromptvenster met beheerdersrechten.

 7. Voer reset uit.

 8. Herhaal de stappen 1 - 7 voor alle websiteknooppunten.

Tabel 1. Ondersteunde upgradepaden voor 7.0.1

De versie die momenteel is geïnstalleerd

Documentatie voor incrementele upgrades

vRealize Automation 7.0

Voer een upgrade uit naar versie 7.0.1, zoals beschreven in Upgraden van vRealize Automation 7.0 naar 7.0.1.

vRealize Automation 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4

Voer een rechtstreekse upgrade uit naar versie 7.0.1, zoals beschreven in Upgrade van vRealize Automation 6.2 naar 7.0.1 .

De volgende tabel bevat informatie over het upgraden van vCloud Automation Center versie 6.x naar vRealize Automation 6.2.x ter voorbereiding op het upgraden naar vRealize Automation 7.0.1.

Opmerking:

Vanaf versie 6.2.0 is de productnaam vCloud Automation Center gewijzigd in vRealize Automation. Alleen de gebruikersinterface en de servicenamen zijn gewijzigd. Mappen en programma's met vcac in hun naam zijn niet gewijzigd.

Tabel 2. Ondersteunde upgradepaden voor 6.x

De versie die momenteel is geïnstalleerd

Documentatie voor incrementele upgrades

vCloud Automation Center 6.0

Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:

 • vCloud Automation Center 6.0 upgraden naar 6.0.1

 • Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1

 • Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vCloud Automation Center 6.0.1

Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:

 • Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1

 • Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vCloud Automation Center 6.1.x

Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vRealize Automation 6.2.x

Voer rechtstreeks een upgrade uit naar de meest recente versie 6.2.x zoals beschreven in Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x