Voordat u de upgrade uitvoert, moet u de IaaS Windows-server, alle Manager-machines en de machines met de virtuele identiteitstoepassing voor vRealize Automation afsluiten en een momentopname maken. Als de upgrade mislukt, kunt u de momentopname gebruiken om de laatst bekende juiste configuratie te herstellen en opnieuw proberen de upgrade uit te voeren.

Voordat u begint

 • Controleer of de ingesloten PostgreSQL-server de modus voor hoge beschikbaarheid heeft. Zoek het huidige masterknooppunt als dit het geval is. Zie het Knowledge Base-artikel http://kb.vmware.com/kb/2105809.

 • Als de MSSQL-database van vRealize Automation niet wordt gehost op de IaaS-server, maakt u een back-upbestand van het bestand.

 • Controleer of u de voorwaarden voor de back-up hebt voltooid. Zie Een back-up maken van uw bestaande omgeving en deze opslaan.

 • Controleer of u een momentopname hebt gemaakt van uw systeem nadat u dit hebt afgesloten. Zie de documentatie bij vSphere 6.0.

  Als u het systeem niet kunt afsluiten, maakt u een momentopname van alle knooppunten op basis van het geheugen.

 • Controleer of u over een back-up beschikt voor het volledige systeem. Zie Configuring vRealize Suite 6.0 for Backup and Restore by Using Symantec NetBackup 7.6 in http://www.vmware.com/pdf/vrealize-suite-60-backup-and-restore-netbackup.pdf.

Procedure

 1. Meld u aan bij vCenter Server.
 2. Zoek de IaaS Windows-server, alle Manager-machines en de machines met de virtuele identiteitstoepassing voor vRealize Automation 6.2.x.
 3. Selecteer een machine en klik op Gast afsluiten in de onderstaande volgorde.
  1. Machine met IaaS Windows-server

  2. Manager-machines (indien aanwezig)

  3. Virtuele identiteitstoepassing

 4. Maak een momentopname van alle vRealize Automation 6.2.x-machines.
 5. Kloon de vRealize Automation-toepassingsknooppunten waarop Schijf 4 zich bevindt en gebruik de nieuwe klonen voor het upgradeproces.
 6. Start het systeem op.

  Zie de versie voor 6.2 van het onderwerp vRealize Automation starten bij http://pubs.vmware.com/vra-62/topic/com.vmware.vra.system.administration.doc/GUID-4A4BD979-61EF-4590-AEDF-6A9BA42426B6.html.

  Opmerking:

  In de URL van deze topic moet vra-62 staan.

 7. Controleer dat het systeem volledig naar behoren functioneert.

Volgende stappen

vCloud Automation Center-services afsluiten op de IaaS Windows-server