De Windows-servicesaccount heeft standaard databasetoegang tijdens run-time, ook als u de database hebt gemaakt op basis van SQL-verificatie. De systeembeheerder kan de verificatiemethode voor de run-time veranderen van Windows naar SQL. Dit kan nodig zijn wanneer de database bijvoorbeeld op een niet-vertrouwd domein wordt uitgevoerd.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Manager Service-host als een lokale gebruiker met beheerderprivileges.
 2. Stop de vCloud Automation Center-service.
 3. Navigeer naar de serverdirectory.

  C:\Program Files (x86) \VMware\vCAC\Server\

 4. Open het bestand ManagerService.exe.config in een teksteditor.
 5. Ga naar de secties connectionStrings en serviceConfiguration serviceURI en vervang Integrated Security=True door User Id=DATABASE_USER;Password=DATABASE_PASSWORD.
 6. Sla het bestand op en sluit het.
 7. Navigeer naar C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\.
 8. Open het bestand Web.config in een teksteditor.
 9. Ga naar de sectie repository server.
   <repository server="localhost" database="vCAC" store="https://vcac.example.com/" />
 10. Voeg de opdracht voor de databasegebruiker toe.

  user=DATABASE_USER password=DATABASE_PASSWORD. Bijvoorbeeld:

   <repository server="localhost" database="vCAC" user="sqlUser" password="sqlPassword" store="https://vcac.example.com/" />

 11. Sla het bestand op en sluit het.
 12. Start de vCloud Automation Center-service.

Resultaten

Tijdens run-time wordt nu SQL Server-verificatie uitgevoerd.

Volgende stappen

Start IIS (Internet Information Service) weer op.