U kunt meerdere endpoints configureren om verbinding te maken op verschillende vRealize Orchestrator-servers, maar u moet voor elk endpoint een prioriteit configureren.

Voordat u begint

Over deze taak

Bij het uitvoeren van vRealize Orchestrator-werkstromen, wordt door vRealize Automation geprobeerd de vRealize Orchestrator-endpoint met de hoogste prioriteit als eerste uit te voeren. Als die endpoint niet bereikbaar is, dan wordt doorgegaan met de endpoint met de op een na hoogste prioriteit, totdat een vRealize Orchestrator-server beschikbaar is om de werkstroom uit te voeren.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw endpoint > Orkestratie > vCenter Orchestrator.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Typ een URL met de volledig gekwalificeerde naam of het IP-adres van de vRealize Orchestrator-server en het poortnummer voor vRealize Orchestrator.

  Het transportprotocol moet HTTPS zijn. Als er geen poort wordt opgegeven, wordt de standaardpoort 443 gebruikt.

  Als u de standaardinstantie voor vRealize Orchestrator wilt gebruiken die is ingesloten in vRealize Automation-toepassing, typt u https://vrealize-automatiseringstoepassing-hostnaam:443/vco.

 5. Geef de prioriteit van de endpoint op.
  1. Klik op Nieuwe eigenschap.
  2. Typ VMware.VCenterOrchestrator.Priority in het tekstvak Naam.

   De eigenschapsnaam is hoofdlettergevoelig.

  3. Typ een geheel getal dat groter is dan of gelijk is aan 1 in het tekstvak Waarde.

   Een lagere waarde betekent een hogere prioriteit.

  4. Klik op het pictogram Opslaan (Opslaan).
 6. Klik op OK.