Software is een op modellen gebaseerde oplossing voor het inrichten van toepassingen die het maken en standaardiseren van toepassingsimplementatietopologieën vereenvoudigt.

Softwarearchitecten maken Software-onderdelen waarmee middelware- en toepassingsimplementatieonderdelen worden gedefinieerd, waarbij ze exact kunnen opgeven hoe deze op machines worden geïnstalleerd, geconfigureerd en verwijderd. Softwarearchitecten, IaaS-architecten en toepassingsarchitecten kunnen een grafisch canvas met een interface voor slepen en neerzetten gebruiken om toepassingsimplementatietopologieën te modelleren. Als softwarearchitect, IaaS-architect of toepassingsarchitect kunt u Software-onderdelen combineren met ten minste een machineblueprint om de structuur van de toepassing te definiëren. U kunt installatieafhankelijkheden en standaardconfiguraties toevoegen voor aangepaste en als pakket aangeboden bedrijfstoepassingen en alle gewenste configuratiewaarden leveren aan de softwarearchitect, die zo zijn ontworpen dat ze kunnen worden bewerkt, zoals bijvoorbeeld omgevingsvariabelen.

Toepassingen en middlewareservices implementeren

U kunt Software-onderdelen implementeren op Windows- of Linux-besturingssystemen, op vSphere-, vCloud Director-, vCloud Air- en Amazon AWS-machines.

  • IaaS-architecten kunnen herbruikbare machineblueprints maken op basis van sjablonen, momentopnamen of installatiekopieën van Amazon-machines met de gastagent en Software-bootstrap agent, ter ondersteuning van Software-onderdelen.

  • Softwarearchitecten kunnen herbruikbare softwareonderdelen maken die acties voor installatie, configuratie, opstarten en verwijderen definiëren.

  • Softwarearchitecten, IaaS-architecten en toepassingsarchitecten gebruiken een grafische interface voor het visueel modelleren en publiceren van toepassingsblueprints die Software-onderdelen en machineblueprints combineren, en kunnen Software-eigenschappen en -bindingen naar wens opnieuw configureren, afhankelijk van de vereisten van de softwarearchitect.

  • Catalogusbeheerders voegen de gepubliceerde blueprints toe aan een catalogusservice en verlenen rechten aan gebruikers voor het aanvragen van catalogusitems.

  • Gebruikers vragen het catalogusitem aan en vRealize Automation implementeert de aangevraagde toepassing, richt de machine(s) en Software-onderdelen in zoals gedefinieerd in de machineblueprint.

Standaardisatie in Software

Met Software kunt u herbruikbare services maken met behulp van gestandaardiseerde configuratie-eigenschappen, zodat u aan de strenge eisen voor IT-naleving voldoet. Software omvat de volgende gestandaardiseerde configuratie-eigenschappen:

  • Een door modellen gestuurde architectuur waarmee u door IT gecertificeerde machineblueprints en middlewareservices in de toepassingsblueprint kunt toevoegen.

  • Een delegatiemodel voor het overschrijven van paren configuratienaamwaarden tussen softwarearchitect, toepassingsarchitect en eindgebruiker om de configuratiewaarden voor toepassingen en middlewareservices te standaardiseren.