De systeembeheerder maakt een back-up van de vRealize Automation-toepassing door de toepassing te exporteren of te klonen. U kunt ook configuratiebestanden kopiëren en gebruiken om de configuratie op het ogenblik van de back-up opnieuw te maken.

Maak back-ups van toepassingen door deze te exporteren of te klonen.

Als best practice raden wij aan de back-up van uw vRealize Automation-toepassing en databases gelijktijdig te maken.

U kunt de volgende methoden gebruiken om back-ups te maken.

 • De functie vSphere exporteren.

 • Klonen.

 • VMware vSphere Data Protection, om back-ups van de volledige toepassing te maken.

 • vSphere Replication, om de virtuele toepassing naar een andere site te repliceren.

 • VMware Recovery Manager, om hoge beschikbaarheid in te schakelen door een back-up van de toepassing te maken in een ander gegevenscentrum.

U kunt momentopnamen gebruiken om back-ups te maken van virtuele toepassingen, maar alleen als u deze opslaat of repliceert naar een andere locatie dan de toepassingslocatie. Als de installatiekopie van de momentopname toegankelijk is na een fout, gebruikt u deze als de meest directe manier om de toepassing te herstellen.

Als u alleen de configuratiegegevens voor de toepassing wilt behouden, maakt u back-ups van de volgende bestanden, waarbij u de eigenaar, groep en machtigingen voor elk bestand behoudt. Er wordt ook een back-up van deze bestanden gemaakt als deel van het exporteren of klonen van een toepassing.

 • /etc/vcac/encryption.key

 • /etc/vcac/vcac.keystore

 • /etc/vcac/vcac.properties

 • /etc/vcac/security.properties

 • /etc/vcac/server.xml

 • /etc/vcac/solution-users.properties

 • /etc/apache2/server.pem

 • /etc/vco/app-server/sso.properties

 • /etc/vco/app-server/plugins/*

 • /etc/vco/app-server/vmo.properties

 • /etc/vco/app-server/js-io-rights.conf

 • /etc/vco/app-server/security/*

 • /etc/vco/app-server/vco-registration-id

 • /etc/vco/app-server/vcac-registration.status

 • /etc/vco/configuration/passwd.properties

 • /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie

 • /var/lib/rabbitmq/mnesia/**