De systeembeheerder maakt regelmatig een back-up van de volledige vRealize Automation-installatie.

Om een back-up te maken van vRealize Automation-systeemonderdelen kunt u verschillende strategieën afzonderlijk of gecombineerd toepassen. Voor virtual machines kunt u de momentopnamefunctie gebruiken om een installatiekopie van belangrijke onderdelen te maken. Bij een systeemfout kunt u deze installatiekopie dan gebruiken om de onderdelen te herstellen in de staat die ze hadden toen de installatiekopie werd gemaakt. U kunt volledige, differentiële en incrementele back-ups van virtual machines maken en weer terugzetten. Een alternatieve methode, die tevens geschikt is voor niet-virtualmachineonderdelen, is het kopiëren van cruciale configuratiebestanden van systeemonderdelen. Die kopie kunt u vervolgens bij een hernieuwde installatie gebruiken om de betreffende onderdelen te herstellen in een door de klant geconfigureerde staat.

Een volledige back-up bevat de volgende onderdelen:

 • Infrastructurele MS SQL-database.

 • PostgreSQL-database. (Geldt alleen voor oude installaties die niet met een toepassingsdatabase werken.)

 • Toepasselijke onderdelen voor identiteitsbeheer.

 • vRealize Automation-toepassing.

 • IaaS-onderdelen.

 • Software load balancers.

 • Load balancers die uw gedistribueerde implementatie ondersteunen. Raadpleeg de documentatie van uw load balancer om te bepalen waar u rekening mee moet houden bij het maken van back-ups.

Richtlijnen voor het plannen van back-ups

Gebruik deze richtlijnen om back-ups te plannen:

 • Wanneer u een back-up van het hele systeem maakt, dient u de back-up van alle vRealize Automation-toepassing- en database-instanties nagenoeg op hetzelfde moment te maken, bij voorkeur met niet meer dan een paar seconden verschil.

 • Zorg dat er zo min mogelijk transacties actief zijn voordat u de back-up start. Plan een periodieke back-up op een tijdstip met de minste systeemactiviteit.

 • Voer de back-up van alle databases op hetzelfde moment uit.

 • Maak de back-up van de load balancer van de virtuele toepassing tegelijk met die van de vRealize Automation-toepassing.

 • Maak een back-up van de instanties van de vRealize Automation-toepassingwanneer u uw certificaten bijwerkt.

 • Maak een back-up van de IaaS-onderdelen wanneer u uw certificaten bijwerkt.