Negentig dagen na de implementatie kunt u niet aanmelden bij een tenant of het identiteitsarchief voor een tenant verdwijnt.

Probleem

  • Wanneer u zich aanmeldt bij een tenant, ziet u een lege pagina met een knop Indienen in de linkerbovenhoek.

  • U ontvangt een systeemuitzonderingsfout bij het openen van de configuratiepagina van het tenantidentiteitsarchief.

  • De configuratie van het identiteitsarchief verdwijnt.

  • U kunt niet aanmelden bij een tenant met een LDAP-account.

  • Het logboek catalina.out in /var/log/vmware/vcac/ toont een fout zoals het volgende voorbeeld:

    12:40:49,190 [tomcat-http--34] [authentication] INFO com.vmware.vim.sso.client.impl.SecurityTokenServiceImpl$RequestResponseProcessor.handleFaultCondition:922 - Failed trying to retrieve token: ns0:RequestFailed: Error occurred looking for solution user :: Insufficient access YYYY-03-18 12:40:49,201 [tomcat-http--34] [authentication] ERROR com.vmware.vcac.platform.service.rest.resolver.ApplicationExceptionHandler.handleUnexpectedException:820 - Failed trying to retrieve token: ns0:RequestFailed: Error occurred looking for solution user :: Insufficient access com.vmware.vim.sso.client.exception.InternalError: Failed trying to retrieve token: ns0:RequestFailed: Error occurred looking for solution user :: Insufficient access

Het wachtwoord voor eenmalige aanmelding van de interne tenantbeheerder verloopt standaard na 90 dagen. Dit probleem is een interne fout in vRealize Automation en heeft geen invloed op externe Active Directory-identiteitsarchieven.

Het is een bekend probleem dat de vRealize Automation-gebruikersinterface geen melding geeft dat het wachtwoord van de tenantbeheerder op het punt staat te verlopen. Dit probleem kan tijdelijk worden opgelost door het verlopen van het wachtwoord uit te schakelen voor het tenantbeheerdersaccount.

Voor stapsgewijze instructies om dit probleem op te lossen, raadpleegt u het VMware Knowledge Base-artikel op http://kb.vmware.com/kb/2075011.