De netwerkprofielinformatie identificeert de geleide netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel ervan en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt.

Voordat u begint

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

 • Een extern netwerkprofiel maken.

 • Controleer of de logische router van NSX is geconfigureerd in de vSphere Client om het geleide netwerkprofiel te gebruiken. Zie NSX Administration Guide.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Selecteer Nieuw netwerkprofiel > Geleid.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Selecteer een netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu.
 5. Geef een IP-adres op voor een subnetmasker in het tekstvak Subnetmasker.

  Bijvoorbeeld 255.255.0.0.

 6. Typ een maskeradres in het tekstvak Bereik subnetmasker.

  Bijvoorbeeld 255.255.255.0.

 7. Typ een IP-adres in het tekstvak Basis-IP.
 8. (Optioneel) : Voer in de DNS/WINS-groep indien nodig waarden in.

  Deze waarden worden geleverd door het externe netwerkprofiel.

Volgende stappen

Een geleid netwerkprofiel vereist een IP-bereik. Voor informatie over het maken van een IP-bereik raadpleegt u IP-bereiken voor geleide netwerkprofielen configureren.