De instelling voor het PowerShell-uitvoeringsbeleid moet van Restricted zijn gewijzigd in RemoteSigned of Unrestricted om het lokaal uitvoeren van PowerShell-scripts mogelijk te maken.

Voordat u begint

  • Meld u aan als een Windows-beheerder.

  • Controleer of Microsoft PowerShell is geïnstalleerd op de installatiehost vóór de agentinstallatie. De vereiste versie is afhankelijk van het besturingssysteem van de installatiehost. Zie Microsoft Help en ondersteuning.

  • Voor meer informatie over het PowerShell-uitvoeringsbeleid, voert u help about_signing of help Set-ExecutionPolicy uit op de PowerShell-opdrachtprompt.

Procedure

  1. Selecteer Start > Alle programma's > Windows PowerShell-versie > Windows PowerShell.
  2. Voer Set-ExecutionPolicy RemoteSigned uit voor RemoteSigned.
  3. Voer Set-ExecutionPolicy Unrestricted uit voor Unrestricted.
  4. Controleer of de opdracht geen fouten heeft veroorzaakt.
  5. Typ Exit na de opdrachtprompt in PowerShell.