Als u geclusterde externe instanties van vRealize Orchestrator gebruikt met vRealize Automation, moet u elk vRealize Orchestrator-knooppunt afzonderlijk upgraden wanneer u vRealize Automation upgradet.

Voordat u begint

Over deze taak

U hoeft het cluster niet opnieuw te maken. vRealize Orchestrator-knooppunten blijven deel uitmaken van het cluster na de upgrade.

Voor meer informatie over het upgraden van een externe vRealize Orchestrator raadpleegt u de vRealize Orchestrator-upgradedocumentatie.

Procedure

 1. Schakel alle knooppunten van de vRealize Orchestrator-instantie uit.
 2. Maak een momentopname van elk knooppunt.
 3. Voer een upgrade uit voor het eerste knooppunt.
  1. Schakel het vRealize Orchestrator-knooppunt in.
   Opmerking:

   Noteer de identificatiegegevens van het eerste knooppunt. Deze informatie gebruikt u verderop in de procedure.

  2. Meld u aan bij het portal voor de vRealize Orchestrator-toepassingsconfiguratie op https://orchestrator_server:5480.
  3. Selecteer uw upgrademethode op basis van de instructies in de documentatie van vRealize Orchestrator.
  4. Selecteer het tabblad Bijwerken in uw configuratieportal en klik op Instellingen.
  5. Kies uw downloadmethode en klik op Instellingen opslaan.
  6. Klik op Status.
  7. Klik op Updates controleren.
  8. Klik op Updates installeren.
  9. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van VMware.
  10. Start de vRealize Orchestrator-toepassing opnieuw om de update te voltooien.
 4. Als de geclusterde vRealize Orchestrator eerder met het vRealize Automation-verificatietype was geconfigureerd, dan moet u het knooppunt opnieuw registreren.
  1. Meld u aan met rootverificatiegegevens bij ControlCenter door naar https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter te gaan in een webbrowser.
  2. Ga naar Configuration Authentication Provider.
  3. Klik op Registratie ongedaan maken.
  4. Registreer de instantie opnieuw door Verbinden te selecteren en uw verificatiegegevens op te geven. Schakel het selectievakje Licentie configureren in en selecteer de groep vco-beheerders.
  5. Start de vco-service opnieuw op.
  6. Controleer of de vco-service de status REGISTERED (geregistreerd) heeft in de vRealize Automation-toepassing.
 5. Schakel het volgende vRealize Orchestrator-knooppunt in.
 6. Herhaal de stappen 5 en 6 voor elk vRealize Orchestrator-knooppunt.
 7. Upgrade vanuit het Control Center de standaard plug-ins van vRealize Automation, waaronder vCAC Cafe en vCAC IaaS en NSX.
 8. Meld u aan bij het Control Center voor het eerste vRealize Orchestrator-knooppunt op https://vrohost1:8283/vco-controlcenter.
 9. Ga naar Plug-ins beheren.
 10. Selecteer Bladeren > naam-plug-in > Installeren.
 11. Start vco-server opnieuw in uw Control Center.
 12. Wacht tot services op het eerste knooppunt zijn gestart, en herhaal vervolgens de stappen 6-12 voor elk vRealize Orchestrator-knooppunt.