In een gedistribueerde omgeving installeert de systeembeheerder onderdelen op meerdere machines in de implementatieomgeving.