U kunt e-mailsjabloonobjecten toevoegen aan automatische e-mailsjablonen voor het retourneren van informatie over URI's, machines, blueprints, kosten en aanvragen.

U kunt de volgende e-mailsjabloonobjecten gebruiken om informatie te retourneren aan automatische e-mailsjablonen.

 • WebsiteURIItems

 • WebsiteURIInbox

 • VirtualMachineEx

 • VirtualMachineTemplateEx

 • ReservationHelper

 • Request

 • RequestWithAudit

Met het WebsiteURIItems-object wordt de URL geretourneerd van het tabblad Items van de vRealize Automation-console, bijvoorbeeld: https://vcac.mycompany.com/shell-ui-app/org/mytenant/#csp.catalog.item.list. Als u dit object wilt gebruiken om een koppeling te bieden naar de pagina Mijn items in de console, kunt u de volgende voorbeeldregels overwegen.

    Click
     <a>
      <xsl:attribute name="href">
       <xsl:value-of select="//WebsiteURIItems"/>
      </xsl:attribute><xsl:value-of select="//WebsiteURIItems"/>here</a>
     for your provisioned items.

Met het WebsiteURIInbox-object wordt de URL geretourneerd van het tabblad Postvak IN van de vRealize Automation-console, bijvoorbeeld: https://vcac.mycompany.com/shell-ui-app/org/mytenant/#cafe.work.items.list. Als u dit object wilt gebruiken om een koppeling te bieden naar de pagina Postvak IN in de console, kunt u de volgende voorbeeldregels overwegen.

    Click
     <a>
      <xsl:attribute name="href">
       <xsl:value-of select="//WebsiteURIInbox"/></xsl:attribute><xsl:value-of select="//WebsiteURIInbox"/>here</a>
      for your assigned tasks.

Met het VirtualMachineEx-object wordt een specifiek informatie-item geretourneerd over de machine die is gekoppeld aan de gebeurtenis die de e-mail heeft geactiveerd. De informatie wordt bepaald door het kenmerk dat bij het object wordt geleverd; zie de tabel Geselecteerde kenmerken van het VirtualMachineEx-object voor meer informatie. U kunt bijvoorbeeld de volgende regel gebruiken om de vervaldatum van de machine in een e-mail op te nemen.

<xsl:value-of select="//VirtualMachineEx/Expires"/>

Tabel 1. Geselecteerde kenmerken van het VirtualMachineEx-object

Kenmerk

Retourneert

Name

Naam van machine gegenereerd door vRealize Automation

Description

Beschrijving van de machine

DnsName

De DNS-naam van de machine

TemplateName

De naam van de blueprint op basis waarvan de machine is ingericht

StoragePath

In het geval van een virtual machine, de naam van het opslagpad op basis waarvan de machine is ingericht

State/Name

De status van de machine

Eigenaar

De eigenaar van de machine

Expires

De datum waarop de machine vervalt

ExpireDays

Het aantal dagen totdat de machine komt te vervallen

CreationTime

De datum en het tijdstip waarop de machine is ingericht

HostName

In het geval van een virtual machine, de naam van de host op basis waarvan de machine is ingericht

GroupName

De naam van de bedrijfsgroep waarin de machine is ingericht

ReservationName

De naam van de reservering op basis waarvan de machine is ingericht

Group/AdministratorEmail

De namen van de gebruikers of groepen die e-mails van de groepsbeheerder ontvangen voor de bedrijfsgroep op basis waarvan de machine is ingericht

Daarnaast kunt u met het speciale kenmerk Properties in de aangepaste eigenschappen zoeken die aan de machine zijn gekoppeld naar een specifieke eigenschap en de waarde ervan retourneren als deze wordt aangetroffen. Als u bijvoorbeeld de waarde van Image.WIM.Name wilt opnemen, waarmee de naam wordt opgegeven van de WIM-installatiekopie op basis waarvan de machine is ingericht, kunt u de volgende regels gebruiken.

<xsl:for-each select="//VirtualMachineEx/Properties/NameValue">
  <xsl:if test="starts-with(Name, 'Image.WIM.Name')">
    <xsl:value-of select="Value"/>

Als de machine niet over de eigenschap Image.WIM.Name beschikt, wordt er niets geretourneerd.

Met het VirtualMachineTemplateEx-object wordt een specifiek informatie-item geretourneerd over de bronblueprint van de machine die is gekoppeld aan de gebeurtenis die de e-mail heeft geactiveerd. De informatie wordt bepaald door het kenmerk dat bij het object wordt geleverd; zie de tabel Geselecteerde kenmerken van het VirtualMachineTemplateEx Email-object voor meer informatie. Als u bijvoorbeeld de dagelijkse kosten wilt opnemen die in de bronblueprint zijn opgegeven, kunt u de volgende regel gebruiken:

<xsl:value-of select="//VirtualMachineTemplateEx/Cost"/>

Tabel 2. Geselecteerde kenmerken van het VirtualMachineTemplateEx Email-object

Kenmerk

Retourneert

Naam

De naam van de blueprint

Description

De beschrijving van de blueprint

MachinePrefix

Het machinevoorvoegsel dat in de blueprint is opgegeven

LeaseDays

Het aantal leasedagen dat in de blueprint is opgegeven

ExpireDays

In het geval van een virtuele blueprint, het aantal opgegeven archiefdagen

Cost

De dagelijkse kosten die in de blueprint zijn opgegeven

Voor VirtualMachineTemplateEx kunt u ook het speciale kenmerk Properties gebruiken om te zoeken in de aangepaste eigenschappen van de blueprint naar een specifieke eigenschap en de waarde te laten retourneren als deze wordt aangetroffen, zoals beschreven voor het VirtualMachineEx-object.

Met het ReservationHelper-object wordt informatie geretourneerd over de dagelijkse kosten van de machine, zoals opgegeven door de kenmerken in de tabel Geselecteerde kenmerken van het ReservationHelper Email-object, wanneer een kostenprofiel van toepassing is op de machine die is gekoppeld aan de gebeurtenis die de e-mail heeft geactiveerd.

Tabel 3. Geselecteerde kenmerken van het ReservationHelper Email-object

Kenmerk

Retourneert

DailyCostFormatted

De dagelijkse kosten van de machine

LeaseCostFormatted

De dagelijkse kosten vermenigvuldigd met het aantal dagen in de lease van de machine.