Geef configuratieparameters op voor uw implementatieonderdelen.

Voordat u begint

Procedure

  1. Geef op het scherm vRealize Automation-host de host op.
    • Klik op Automatisch oplossen om vRealize Automation het standaardadres op te laten geven.

    • Klik op Host invoeren en geef de DNS-alias of FQDN voor een andere host op.

  2. Klik op Volgende.
  3. Voer op het Single Sign-on-scherm het wachtwoord voor de systeembeheerder voor de standaard tenantaccount in en bevestig het wachtwoord door het opnieuw in te voeren.
  4. Klik op Volgende.
  5. Vul de vereiste gegevens in op de volgende schermen, waarbij u de contextgevoelige Help gebruikt als u extra informatie nodig hebt.
  6. Klik op Volgende nadat u het validatiescherm hebt ingevuld.

Volgende stappen

Maak een momentopname van uw machines voordat u begint met de productinstallatie.