U kunt een vCloud Director-endpoint maken om alle vCloud Director Virtual Datacenters (vDC's) in uw omgeving te beheren of u kunt afzonderlijke endpoints maken om elke vCloud Director-organisatie te beheren.

Voordat u begint

Over deze taak

Voor informatie over organisatie-vDC's raadpleegt u de vCloud Director-documentatie.

Maak niet één enkel endpoint en afzonderlijke organisatie-endpoints voor dezelfde vCloud Director-instantie.

vRealize Automation gebruikt een proxyagent om vSphere-bronnen te beheren.

Opmerking:

vCloud Air-endpoints en vCloud Director-endpoints ondersteunen geen netwerkprofielen in een machine-implementatie.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw endpoint > Cloud > vCloud Director.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Typ de URL van de vCloud Director-server in het tekstvak Adres.

  De URL moet van het type FQDN of IP_address zijn.

  Bijvoorbeeld https://mycompany.com.

 5. Selecteer de Verificatiegegevens voor het endpoint.
  • Om verbinding te maken met de vCloud Director-server en de organisatie op te geven waarvoor de gebruiker de beheerdersrol heeft, gebruikt u de verificatiegegevens van de organisatiebeheerder. Met deze verificatiegegevens kan het endpoint alleen toegang krijgen tot de gekoppelde organisatie-vDC's. U kunt endpoints toevoegen voor elke aanvullende organisatie in de vCloud Director-instantie om te integreren met vRealize Automation.

  • Om toegang te krijgen tot alle organisatie-vDC's in de vCloud Director-instantie, gebruikt u verificatiegegevens van een systeembeheerder voor een vCloud Director en laat u het tekstvak Organisatie leeg.

 6. Als u een organisatiebeheerder bent, kunt u een vCloud Director-organisatienaam invoeren in het tekstvak Organisatie.

  Optie

  Beschrijving

  Alle organisatie-vCD's ontdekken

  Als u vCloud Director hebt geïmplementeerd in een privécloud, kunt u het tekstvak Organisatie leeg laten zodat de toepassing alle beschikbare organisatie-vDC's kan ontdekken.

  Afzonderlijke endpoints voor elke organisatie-vCD

  Typ een vCloud Director-organisatienaam in het tekstvak Organisatie.

  De Organisatienaam komt overeen met de naam van uw vCloud Director-organisatie, die mogelijk ook wordt weergegeven als de naam van uw Virtual Datacenter (vDC). Als u een virtuele privécloud gebruikt, dan is deze naam een unieke id in de indeling M123456789-12345. In een aangewezen cloud is dit de opgegeven naam van de doel-vDC.

  U mag het tekstvak Organisatie niet leeg laten.

 7. (Optioneel) : Schakel het selectievakje Proxyserver gebruiken in om aanvullende beveiliging te configureren en om verbindingen te dwingen om via een proxyserver te gaan.
  1. Typ de hostnaam van uw proxyserver in het tekstvak Hostnaam.
  2. Voer het poortnummer in dat moet worden gebruikt om verbinding te maken met de proxyserver in het tekstvak Poort.
  3. (Optioneel) : Klik op het pictogram Bladeren naast het tekstvak Verificatiegegevens.

   Selecteer of maak verificatiegegevens die de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver vertegenwoordigen, indien dit vereist wordt door de proxyconfiguratie.

 8. (Optioneel) : Voeg aangepaste eigenschappen toe.
 9. Klik op OK.

Volgende stappen

Een materiaalgroep maken.