U kunt vRealize Automation zo instellen dat er een secundaire failoverserver wordt geactiveerd wanneer een systeemfout optreedt op de Manager Service-host.

Voordat u begint

Controleer of de actieve en passieve Manager Service-knooppunten geïnstalleerd zijn onder een Manager Service-load balancer. Zie De primaire Manager Service installeren.

Procedure

 1. Wijzig het opstarttype van de vCloud Automation Center Manager Service op de primaire Manager Service-host in handmatig opstarten.
  1. Selecteer Start > Systeembeheer > Services op de primaire server.
  2. Selecteer Handmatig als het opstarttype van de vCloud Automation Center-service.
 2. Maak van de secundaire Manager Service-host de actieve host door het opstarttype van de vCloud Automation Center-service te wijzigen in automatisch opstarten.
  1. Selecteer Start > Systeembeheer > Services op de primaire server.
  2. Selecteer Automatisch als het opstarttype van de vCloud Automation Center- service.
 3. Controleer of het secundaire knooppunt is ingeschakeld op de load balancer.
 4. Start de vCloud Automation Center-services opnieuw op.
  1. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
  2. Start de vCloud Automation Center-service, de Distributed Execution Manager-services en de vCloud Automation Center-agentservices in die volgorde op.
  3. Wacht vijf minuten en controleer of de services die u hebt opgestart, worden uitgevoerd.