Als uw implementatie met hoge beschikbaarheid afhankelijk is van een geclusterde PostgreSQL-server, ofwel ingesloten of extern, moet u elk vRealize Automation-toepassingsknooppunt configureren voor een upgrade.

Over deze taak

Opmerking:

U moet eerst elk vRealize Automation-toepassing-knooppunt in uw omgeving configureren en vervolgens het Postgres-knooppunt van de virtuele mastertoepassing configureren.

Als u niet zeker weet welk knooppunt het masterknooppunt is, raadpleegt u het volgende KB-artikel voor meer informatie: http://kb.vmware.com/kb/2108923.

Procedure

 1. Zoek het secundaire vRealize Automation-toepassing-knooppunt in uw 6.2.x-omgeving.
 2. Open een shell-console en stop de vPostgres-service.

  execute: service vpostgres stop

 3. Ga naar /storage/db/pgdata/postgresql.conf en maak een back-up van het bestand.
 4. Controleer of de archiefinstellingen juist zijn.
  Opmerking:

  Er kunnen meerdere vermeldingen zijn.

  archive_mode = off en #archive_command = ''.

 5. Ga naar het /etc/fstab-bestand en verwijder de regels die beginnen met /dev/sdd, die de Wal_Archive-logboeken bevatten.
 6. Ga naar /etc/vcac/server.xml en maak een back-up van het bestand.
 7. Controleer of de jdbc:postgresql-verbindingspunten voor de database verwijzen naar het externe IP-adres van het masterknooppunt voor Postgres.
 8. Als de verbinding niet is ingesteld, bewerkt u de vermelding jdbc:posgresql in het bestand server.xml die verwijst naar de Postgres-database en laat u deze verwijzen naar het externe IP-adres van het masterknooppunt voor Postgres voor een externe Postgres of naar virtuele mastertoepassingen voor een ingesloten Postgres.

  Bijvoorbeeld jdbc:postgresql://198.15.100.60:5432/vcac

 9. Sluit de vRealize Automation-toepassing af.
 10. Herhaal stap 1 t/m 9 voor elk vRealize Automation-toepassing-knooppunt in uw 6.2.x-omgeving.
 11. Zoek het masterknooppunt voor vRealize Automation-toepassing en herhaal stap 1 t/m 9.
 12. Als u een 6.2.x-installatie met hoge beschikbaarheid met een ingesloten PostgreSQL-database upgradet en er speciaal voor de PostgreSQL-database een externe load balancer-pool is geconfigureerd, moet u de externe LB-pool voor PostgreSQL verwijderen.

Volgende stappen

vCenter Server-hardwarebronnen vergroten voor het upgraden